Základní škola KravařeTOPlist
Prvňáci v ZOO
22.6. 2016, Mgr. Lucie Rybková

     Žáci prvních tříd se vypravili na výlet do zoologické zahrady. Předem se pečlivě připravovali písní - Dneska jdeme do ZOO. Prošli si všechny otevřené expozice, viděli roztomilé opičky, nebezpečného tygra a mnoho dalších zvířat. Navštívili také dětský areál s velkou prolézačkou, která se zalíbila nejen správným klukům, co těší překonávat překážky. Cíl trasy byl dlouhý, proto se všichni občerstvili a pokračovali v další prohlídce. Cestou zpět nás k autobusu svezl vláček a my jsme si mohli ještě prohlédnout voliéry s dravci a papoušky. Protože nám počasí přálo, tak jsme se osvěžili sladkým nanukem. A už hurá do autobusu a zpět domů.

 

Kdo jsme? Třídní fotografie ve školním roce 2015/16
2.6. 2016, Mgr. Tomáš Dorazil

Náhledy třídních fotografií ve školním roce 2015/16 si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

5.B spala ve škole!
2.6. 2016, Mgr. Hana Nosková

     Ve čtvrtek odpoledne jsme se shromáždili před školou. Všichni měli ruce plné karimatek, spacáků a dobrot, které si buď děti, anebo jejich maminky, napekly. Podvečer jsme trávili sportem - využili jsme našeho nového hřiště k vybíjené, fotbalu, atletice nebo badmintonu. Nakonec jsme si ještě v tělocvičně zahráli florbal, aby nám pořádně vytrávilo.... Na večeři jsme si totiž objednali pizzu... Pak jsme se přesunuli do knihovny na večerní promítání. Paní učitelka s dobrovolníky z řad rodičů pro nás mezitím připravovala stezku odvahy, která byla opravdu pořádně dlouhá a vedla po celé škole a ještě i venku! Všichni jsme se pěkně polekali! Přesto jsme měli ale ještě chuť zahrát si ve třídě společenské hry, které nakonec vyvrcholily "pyžamovou" vybíjenou. Na svá připravená spací místa jsme ulehali ve dvě hodiny ráno! Ale zato jsme spali až do rána! Během pátečního vyučování jsme si připravovali teamová trička na školní olympiádu.

     Děkujeme všem rodičům, kteří se jakýmkoli způsobem na této naší akci podíleli!

 

Společné setkání žáků 5. tříd ZŠ Kravaře a ZŠ Kouty
2.6. 2016, Mgr. Hana Nosková

     V pátek 22. dubna proběhla přátelská návštěva páťáků ze ZŠ Kouty a našich páťáků. Cílem společného setkání bylo seznámení příchozích dětí nejen se školou, ale také se svými budoucími spolužáky. Nejprve je pan ředitel provedl školou, aby si děti mohly prohlédnout naší výzdobu a odborné učebny. Poté jsme měli společnou svačinku ve školní jídelně. Abychom mohli nabrané kalorie hned spálit, následovala sportovní část v tělocvičně i na hřišti. Pro děti byly připraveny rychlostní a dovednostní soutěže. Na závěr se smíšené skupinky žáků utkaly ve fotbale a vybíjené. Společné setkání se vydařilo a my se na „koutské“ děti budeme těšit na olympijských hrách, a pak v září!

Den mláďat
27.5. 2016, Mgr. Kateřina Kolarčíková a Mgr. Gabriela Jařabová

     Podobně jako v minulých letech se dne 22.4. 2016 vypravili žáci druhých tříd na akci Den mláďat, kterou každoročně pořádá Školní statek Opava, Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Opava. Tento výlet se nám náramně hodil, neboť se nyní v hodinách prvouky druháci seznamují s tématem mláďata hospodářských zvířat. Zde si mohli jednotlivá zvířata nejen prohlédnout, mnohá i pohladit, pochovat a pomazlit se s nimi. Celý program byl obohacen o mnoho dalších aktivit, které byly pro děti také velmi atraktivní. Žáci měli možnost vyslechnout a shlédnout něco málo o drobných dravých ptácích vyskytujících se v naší zemi. Zájemci o vojenství si mohli prohlédnout vojenská vozidla, vyzkoušet si střelbu na terč, pohovořit s vojáky. Zajímavá byla také ukázka výcviku psů. Během svého pobytu se mohly děti účastnit řady soutěží a získávat za ně drobné odměny. Páteční dopoledne si všichni náležitě užili a s úsměvem na rtu se vraceli vlakem domů.

Multivitamínový den v naší škole
26.5. 2016, Mgr. Kateřina Kolarčíková

     Společnost MK Fruit, s.r.o. se věnuje prodeji ovoce a zeleniny již více než 20 let. Poslední tři roky využíváme jejich služeb a v rámci projektu Ovoce do škol získávají žáci prvního stupně ovocné a zeleninové svačinky zdarma. Mají tak možnost obohatit svůj jídelníček o běžné i méně obvyklé druhy těchto potravin.

     V úterý 24.5. 2016 pro nás zaměstnanci této firmy připravili den plný vitamínů, ochutnávek a zajímavostí z oblasti zdravého stravování.

     Děti si přivolaly malé překvapení – maskoty jahodu a banán, kteří je pak zapojovali do připravených činností. První skupina žáků si vyrobila ovocný špíz z přichystaných kousků ovoce. Mnohé děti byly překvapeny, jak dobře může chutnat zelenina, kterou „nemají rády“. Například červená řepa upravená do podoby tenkých chipsů. Druhá skupina se seznamovala s tím, jak fungují přístroje na výrobu ovocných šťáv a koktejlů, které pak měly děti možnost ochutnat.

     Všichni si tento dopolední program s ochutnávkou pochvalovali a už teď se těšíme na další návštěvu.

Prohlídka kravařského zámku se soutěžemi
26.5. 2016, Mgr. Kateřina Kolarčíková a Mgr. Gabriela Jařabová

     Měsíc květen byl pro žáky druhých tříd bohatý na zážitky. Jedním z nich byla netypická prohlídka kravařského zámku ve středu 18.5. 2016. Před branami zámku nás přivítalo páže, které se stalo naším průvodcem. Dovedlo nás ke krásně oděné zámecké paní. Děti upoutala svým povídáním o zámku, o Michalu Sendivoji, o hospodyňské škole. Zavedla děti do temně tajemné komnaty, ve které bylo přísně zakázáno mluvit nahlas. Touto novou expozicí, zaměřenou na alchymii, byly děti překvapeny a některým tento zážitek nedal spát. Prohlídka pokračovala dalšími komnatami zámku. Děti poznávaly např. předměty denní potřeby, které se používaly v dobách minulých. Za odměnu si v poslední místnosti prohlídky mohly vyzkoušet rébusy, práci s interaktivním panelem nebo zapojit svůj čich a poznat obsah v kouzelných lahvičkách. Doprovod nás dovedl na zámeckou dvoranu a formou hry s otázkami vyzkoušel, co všechno dětem utkvělo v paměti během prohlídky. Úspěšné odpovědi byly odměněny drobnou pozorností.

     Neméně zajímavý program si následně připravilo CVČ v Kravařích. V parku před zámkem čekal na děti samotný Michal Sendivoj s bílou a černou paní. Děti plnily čtyři zábavné úkoly, při kterých si výborně procvičily všechny své smysly. Např. hledání zlatých kachen v zámeckém sklepení, chůzi se zavázanýma očima, které je dovedly až k pokladu, pátrání po částech skládačky, skládání obrázků atd. Každým splněným úkolem získaly indicii. Tyto nápovědy pak dovedly děti k pokladu, který byl opravdu dobře ukrytý v zámeckém parku.

     Spokojení a plní zážitků se pak druháci vraceli zpět do školy. Děkujeme za pozvání a těšíme se na další podobná společná setkání.

Den matek je velmi krásný svátek
26.5. 2016, Mgr. Kateřina Kolarčíková a Mgr. Gabriela Jařabová

     Den matek je velmi krásný svátek, který je rozšířen po celém světě. Oficiálně připadá na druhou květnou neděli. Všechny maminky, a to myslíme nejen ty současné, ale i dříve narozené, si zaslouží nějakou menší pozornost v podobě přání či kytičky.

     Také žáci druhých tříd si pro své maminky připravili překvapení. Již dvakrát měli možnost setkat se s „opravdovým“ spisovatelem, vyslechnout si, jak kniha vzniká, kdo ji tvoří, kolik práce za takovou knihou stojí. Teď se sami stali tvůrci knihy - knihy pro maminku! Tvořili ilustraci k básni, kterou sami pro maminku vybrali, stali se básníky a vymýšleli svou vlastní veršovánku. V dotazníku vyplňovali, jak dobře znají svoji maminku. Ze zpětných reakcí již víme, že maminky byly nejen dojaty a potěšeny, ale i velmi pobaveny. Nahlédněte do fotogalerie s námi :-)

     Děti tvořily tento tajný dárek s velkým nasazením, sršely nápady, psaly a ilustrovaly s neskutečnou pečlivostí! To vše každý pro svoji maminku. V pátek 6.5. 2016 vydala nakladatelství 2.A a 2.B své prvotiny. Pak už každý promýšlel plán, jak „propašovat“ a kam ukrýt před maminkou tento dar.

Čarování druháků
26.5. 2016, Mgr. Kateřina Kolarčíková a Mgr. Gabriela Jařabová

Hodné čarodějky? Kdo to kdy slyšel?
Kdo na ten nápad přišel?
A přece je jich hodně,
možná bydlí vedle v domě...

     Pálení čarodějnic patří k doposud k velmi živým zvykům. Filipojakubská noc z 30. dubna na 1. květen bývala jednou z magických nocí, kdy prý měly zlé síly větší moc než jindy. O půlnoci před sv. Filipem a Jakubem, kdy měly zlé síly moc škodit lidem, se daly nalézt četné poklady. Aby se hledající před silami bránil, musel mít při sobě květ z kapradí, svěcenou křídu a další předměty. Lidé věřili, že v povětří poletuje spousta čarodějnic, které se slétají na sabat. Proto se této noci říká „noc čarodějnic".

     Pálení čarodějnic a první máj patří neodmyslitelně k dalším jarním svátkům a vítání jara. Ani druháci na tyto tradice letos nezapomněli. V pátek 29. dubna „přiletěli na svých košťatech“ do školy a již v pohledech dětí v čarodějných maskách bylo znát, že dnešní den bude opravdu nevšední. Řádění začalo již v první hodině tělesné výchovy. Děti si zkoušely čarodějnické pozdravy, zaklínadla, létání na koštěti, netradiční hry na honěnou…Počítaly, kolik má čarodějnice let a kolik km asi uletí na svém koštěti? Nechybělo ani čtení z čarodějné knihy a luštění kouzelnických záhad. Vše doprovázel smích a dětská radost. Co víc si můžeme přát? Z úst některých dětí zazněla i krásná a u školáků oblíbená věta: „My jsme se vůbec neučili!!!“

 

Vyhodnocení soutěže Kravařské hudební jaro 2016
24.5. 2016, Mgr. Marie Kotulová

Nástroj 1.a 2.tř. – 1. místo - Klöslová Sofie (klavír)

                           2. místo - Lebeda Jakub (klavír), Lamla Sebastian (klavír)

                           3. místo - Westová Hana (flétna),Vaňuš Jan (flétna)

Nástroj 3. - 5.tř. – 1.místo – Baranková Pavla (klavír), Papežová Klára (flétna)

                           2. místo – Bittová Veronika (housle)

                           3. místo – Klösel Samuel (kytara)

Zpěv - 1.místo – Hahnová Alexandra (zpěv), Moravcová Michaela (kytara,zpěv)

          2.místo – Klöslová Sofie - Klösel Samuel (sourozenecké duo), Onderková Aneta

          3.místo – Ostrák Jonáš – Široký,hluboký

Tanec – 1.místo - Klöslová Sofie (gymn.sestava)

            2.místo - Stočková Sandra (mažoretka)

            3.místo - Rybková Karolína (disco dance)

Cena poroty - Hnilková Kateřina, Danišová Gabriela - Černá Natálie, Šupíková Alžběta - Onderková Jana, Stočková Kristýna

Druhý stupeň - 1. místo – Oczková Veronika (zpěv) - Brzesková Nikol (klavír)

                       2. místo – Lamlová Eliška (klavír), Bitta David (akordeón, klavír)

                       3. místo – Ostráková Julie (zpěv)

Výtvarný obor – 1.tř. 1.místo – Rybková Karolína, 2.místo - Jařabová Beáta,3.místo - Lusarová Klára

                        2. a 3.tř. 1.místo – Vilášková Darja, 2.místo – West Dominik, 3.místo Čeněk Štefek, Holaň Tobiáš

                        4. a 5.tř. 1.místo – Lehnertová Adéla, 2.místo Hoňková Nikol, 3.místo Kerlinová Tereza

Cena poroty – Glosová Anna(6.A), Rzehulková Klára(7.B)

VÝHERCE I VŠECHNY OSTATNÍ ZÚČASTNĚNÉ MOC CHVÁLÍME!!! VŠICHNI SI ZASLOUŽÍTE POCHVALU TŘÍDNÍHO UČITELE. Děkujeme také porotě, která velmi ochotně a svědomitě rozhodovala, a také všem pomocníkům, kteří akci chystali. Velký dík patří našim dvěma technikům Davidu Bittovi a Tomáši Ševčíkovi, kteří si rovněž zaslouží pochvalu!!!

Okresní kolo lehkoatletického čtyřboje
16.5. 2016, Mgr. Jan Pavlíček

     Jak jsme vás informovali, 3 družstva naší školy postoupila do OF LAČ: MD, SD a SH.

     Ani ve finále neudělala naše družstva ostudu. MD skončila 7. v okrese. Linda Halajová (8.roč.) posunula svůj osobní rekord ve skoku vysokém na 143 cm, Adéla Vilášková (7.roč.) skočila do dálky 407 cm. Nejvšestrannější však v této kategorii se ukázala Nela Konupková (6.roč.), která získala 1602 bodů.

     V kategorii SD se naše děvčata umístila na krásném 4. místě! Nejvšestrannější závodnicí se ukázala i přes zdravotní potíže Veronika Pekárková (9.roč.), která zaběhla 60m za 8,74 s (elektronicky) a hlavně opět zlepšila svůj osobní rekord ve skoku vysokém na 151 cm. Za zmínku stojí i výkon Brigity Berneischové (8.roč.) ve skoku dalekém - 466 cm a 6. místo v celkovém hodnocení na 1000m Hany Lehnertové (9.roč.).

     Kategorie SH se jevila být pohromou, neboť pro zranění nemohli nastoupit 2 nejlepší atleti této kategorie naší školy Patrik Kupka a Vojta Harasim. Bodově přitom po okrskových kolech figurovalo na 1. místě! Přesto se kluci, kteří nahradili tyto závodníky, neztratili a vybojovali 6. místo. Vytáhl se především Tomáš Ševčík (8.roč.), krásným časem na 60m - 7,89 (elektronicky) a skokem dalekým - 548 cm!

     Věřím, že další atletické závody, které proběhnou 18. a 19.května – Pohár rozhlasu, ale také blížící se 25.OH ZŠ Kravaře jen potvrdí stoupající atletickou formu…!

 

Okrskové kolo lehkoatletického čtyřboje
16.5. 2016, Mgr. Jan Pavlíček

     Po mnoha letech se opět na školním hřišti uskutečnily atletické závody! Díky výbornému povrchu atletické dráhy předváděli závodníci třech hostujících škol – ZŠ Opava, E.Beneše, ZŠ Háj ve Slezsku a domácí ZŠ Kravaře opravdu pěkné výkony.

     Naši závodníci a závodníci si ve velké většině vylepšili své osobní rekordy a ve třech kategoriích postoupili do okresního finále. Pouze mladší chlapci 6. a 7. tříd nestačili na své soupeře. Je to i tím, že nadějní a talentovaní kluci ze 7.A odmítají reprezentovat svou školu…!!! Za zmínku stojí výkon Lindy Halajové ve skoku vysokém – 140 cm.

Tento web vyvinul: Jan Dorazil