Základní škola Kravaře


TOPlist
Anglické divadlo
1.6. 2017, Mgr. Barbara Papeschová, PaedDr. Marie Kulhavá, Mgr. Hana Nosková

     Každý z nás zná pohádky dánského spisovatele H.Ch.Andersena. Dne 25.5. je měli možnost žáci 6. ročníku shlédnout v anglickém jazyce. Brněnský divadelní soubor DOMINO si připravil pro děti hned tři známé pohádky – Malá mořská víla, Pasáček vepřů a Sněhová královna. Hry jsou psány s ohledem na skutečnost, že se diváci jazyku teprve učí, herci mluvili zřetelně a v pomalejším tempu. Každé pohádce předcházel stručný úvod do děje a představení hlavních rolí v českém jazyce. Úroveň jazyka byla přizpůsobena právě pro tuto věkovou kategorii. Celé představení trvalo zhruba hodinu. Bylo velmi zdařilé a dětem se líbilo.

 

Trh pracovních příležitostí – „Den řemesel“
30.5. 2017, Mgr. Theuer Petr, výchovný poradce

     Dne 29. května 2017 se chlapci osmého ročníku zúčastnili exkurze na Středním odborném učilišti stavebním v Opavě. Den řemesel se stal možností, jak se blíže seznámit s učebními a studijními obory, které tato škola vyučuje a připravuje řemeslníky pro firmy na českém pracovním trhu.

     Kluci si mohli vyzkoušet „na vlastní kůži“ v dílnách praktického výcviku, co obnáší jednotlivá řemesla, tzn. zedník, truhlář, instalatér, elektrikář a klempíř.

     Poněvadž šikovných řemeslníků v posledních letech ubývá, je vhodné se zamyslet nad správnou volbou oboru a školy v příštím roce a vybrat si zde jeden z učebních nebo studijních oborů.

 

Exkurze v tiskárně
23.5. 2017, Mgr. Kateřina Kolarčíková, Mgr. Gabriela Jařabová

     V měsíci květnu se třeťáci vydali na menší výlet vlakem do Opavy. Procházka městem měla jasný cíl, kterým byla prohlídka tiskárny HB tisk Opava. Děti měly možnost seznámit s celým procesem tisku. Zjistily, kolik lidí a náročných strojů stojí za vznikem obalu jejich oblíbeného nápoje, krabičky či katalogu. Vedoucí výroby paní Hoferová svým energickým výkladem dokázala udržet pozornost všech dětí celou dobu prohlídky. Proložila ji zajímavostí z každé části výroby, aktivně zapojila obě třídy do výroby vlastního časopisu. Děti vytvořily jednotlivé listy. Pak už stačilo obklopit zázračný stroj, začít odpočítávat a vyčkat na výsledek. Jako zázrakem vyjel hotový třídní časopis. V závěru prohlídky odpovídaly děti na otázky týkající se prací v tiskárně, a protože byly velmi šikovné a zapamatovaly si mnoho nových informací, byly odměněny drobnými dárky. S přeplněnými batůžky a plni zážitků se vydaly na cestu zpět. Pěkný den si všichni užili a zakončili jej sladkou tečkou v podobě nanuku.

Zábavné učení
23.5. 2017, Mgr. Kateřina Kolarčíková, Mgr. Gabriela Jařabová

     O vesmíru a životě pod zemí si můžeme mnohé zjistit z různých zdrojů. Třeťáci však vyrazili přímo na exkurzi do Planetária v Ostravě, kde si kromě výukového programu zaměřeného na naši sluneční soustavu vyzkoušeli velké množství zábavných aktivit týkajících se vesmíru. Poté se vypravili prozkoumat Landek park, který nabídl dětem pohled na život horníků v dřívějších dobách. Stísněné prostory, chlad a tma v určitých chvílích vyvolávaly smíšené pocity. Mnoho dětí se pak zabývalo myšlenkou, jak nelehkou prací kdysi živili horníci své rodiny. Chladno v tento jarní den zažily děti na vlastní kůži. I počasí si pro nás připravilo překvapení v podobě obrovských sněhových vloček.

Sběr starého papíru
15.5. 2017, Mgr. Tomáš Dorazil, Mgr. Marie Lamcheová

     Již několik let je naše základní škola adoptivním rodičem indického chlapce Avinashe Puty. Každý rok dostáváme dvě zprávy, dva dopisy, z charitního centra v oblasti, kde Avinash žije. Ve svých dopisech Avinash děkuje za dárky, které dostal díky naší finanční pomoci. Jsou to školní potřeby – taška, knihy, učební pomůcky… Dále se zmiňuje o dění ve škole, o svátcích, které slavili a jakým způsobem, a dopis zakončuje pozdravem a velkým poděkováním za pomoc, kterou mu poskytujeme. Částka 4 900 kč se zasílá na konto pražské arcidiecéze vždy ke konci kalendářního roku a je složena z peněz, které děti „nasbírají“ školním sběrem papíru.

     Tady jsou výsledky letošního jarního sběru:

1. místo: 2.A 1789 kg

2. místo: 4.A 1420 kg

3. místo: 6.A   894 kg

4. místo: 2.B a 3.A shodně 845 kg

     Celkem jsme nasbírali úctyhodných 10246 kg sběrového papíru.

Nejpilnějšími jednotlivci byli Kryštof Sentenský (1057 kg), Ondřej Mac (558 kg) a Tomáš Hofman (479 kg).

     Všem zúčastněným děkujeme! 

 

           

Hasiči ve škole radili jak se chovat v nebezpečných situacích a jak jim předcházet
10.5. 2017, Mgr. Lucie Rybková

     V pátek 5. května 2017 nás navštívili ve třídě 2.A a 2.B dva hasiči z Hasičského záchranného sboru Kravaře. Na začátku proběhlo představení a poté nás seznamovali s prací hasičů. Dětem názorně předvedli výstroj i výzbroj, kterou si děti mohly vyzkoušet, vysvětlili jim správné chování , předvedli ukázku bezpečnosti a pravidel při volání na tísňovou linku. Na konci si žáci mohli vyzkoušet hasičskou bundu a helmu. Pro nás pedagogy je velice důležité učit děti bezpečnosti, varovat je před nebezpečím a učit je umět si poradit i v nepříjemné situaci. Návštěva s praktickými ukázkami byla pro ně obrovským zážitkem.

 

Školní akademie 2017
3.5. 2017, Mgr. Tomáš Dorazil

Školní akademie 2017

Mladí chovatelé, zahrádkáři a aranžéři naší školy sklízeli úspěchy v soutěžích
3.5. 2017, Mgr. Tomáš Dorazil

     V dubnu proběhlo několik soutěží, ve kterých byli velice úspěšní naši žáci. V chovatelské olympiádě reprezentovala naší školu Nikol Hoňková z 5. A, která se v oboru teraristika umístila na 1. místě. Nikol musela napsat patnáctistránkovou práci o svém zvířátku, zvládnout test a poznat třináct druhů zvířat, která se dají chovat v teráriích. Nikol ukázala, že se v oblasti žab, ještěrek, hadů, želv a dalších terarijních tvorů vyzná opravdu velmi dobře.

     Svaz zahrádkářů pořádal na Masarykově střední zemědělské škole v Opavě soutěž Mladý zahrádkář. V této soutěži letos dosáhl vynikajícího úspěchu žák 6. B Samuel Vaňuš – obsadil 1. místo a postoupil do celostátního kola do Prahy! Jeho spolužák Vojtěch Rainer byl pátý. V soutěži Floristika jsme měli dva soutěžící – Tomáše Ševčíka z 9. B a Barboru Řeháčkovou z 9. A. Bára obsadila ve velmi silné konkurenci 2. místo. Všem soutěžícím žákům a paní učitelce Kristiánové blahopřejeme k dosaženým výsledkům a přejeme hodně štěstí v celostátním kole soutěže v Praze 16. – 18. června.

 

Žáci přijatí k základnímu vzdělávání ve školním roce 2017/18
19.4. 2017, Mgr. Tomáš Dorazil

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Ředitel Základní školy v Kravařích jako příslušný správní orgán rozhodl podle ustanovení §46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 1 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, takto:

žáci - registrační číslo:

ZSK 056/2017 ZSK 063/2017 ZSK 038/2017 ZSK 061/2017 ZSK 042/2017
ZSK 043/2017 ZSK 020/2017 ZSK 050/2017 ZSK 052/2017 ZSK 026/2017
ZSK 002/2017 ZSK 012/2017 ZSK 054/2017 ZSK 024/2017 ZSK 060/2017
ZSK 055/2017 ZSK 015/2017 ZSK 006/2017 ZSK 023/2017 ZSK 053/2017

ZSK 039/2017 ZSK 040/2017 ZSK 014/2017 ZSK 032/2017 ZSK 062/2017
ZSK 059/2017 ZSK 009/2017 ZSK 008/2017 ZSK 070/2017 ZSK 049/2017
ZSK 072/2017 ZSK 004/2017 ZSK 018/2017 ZSK 057/2017 ZSK 019/2017
ZSK 005/2017 ZSK 007/2017 ZSK 044/2017 ZSK 003/2017 ZSK 010/2017

ZSK 030/2017 ZSK 021/2017 ZSK 016/2017 ZSK 025/2017 ZSK 047/2017
ZSK 051/2017 ZSK 034/2017 ZSK 017/2017 ZSK 013/2017 ZSK 027/2017
ZSK 046/2017 ZSK 033/2017 ZSK 064/2017 ZSK 031/2017 ZSK 022/2017
ZSK 071/2017 ZSK 028/2017 ZSK 011/2017 ZSK 035/2017 ZSK 001/2017

ZSK 074/2017 ZSK 065/2017

 

se od školního roku 2017/2018 přijímají k základnímu vzdělávání v Základní škole v Kravařích.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení. Odvolání se podává u ředitele ZŠ Kravaře a rozhoduje o něm Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

Toto rozhodnutí nabývá právní moc 30. den od jeho doručení. 

Exkurze 4. tříd do Slezského zemského muzea
5.4. 2017, Mgr. Hana Nosková, Mgr. Marcela Dudová

     V pátek 24. března se žáci obou čtvrtých tříd vypravili vlakem na poznávací výlet do Slezského muzea v Opavě. V rámci dopoledního programu měli možnost prozkoumat sbírky rostlin a živočichů. Během prohlídky expozice pracovali žáci ve skupinkách, hledali různé informace a vyplňovali pracovní listy. Druhá část programu zavedla děti do koloniálu z 20. let 20. století v expozici Encyklopedie Slezska. Dověděli se o koloniích, rostlinách, které obohatily náš jídelníček od novověku, mluvilo se o zámořských objevech. Během lekce se zabývali pravostí peněz v historii a zkoumali ochranné prvky na současných bankovkách. Nejvíce však byly děti okouzleny exponátem slona indického.

 

Opavský skřivánek
30.3. 2017, Mgr. Marie Kotulová

     Soutěž Opavský skřivánek je na naší škole tradiční a probíhá každým rokem. V posledních letech je velice oblíbená a letos jsme vybírali ze 42 šikovných zpěváků, kteří si připravili dvě lidové (slezské) písně a zazpívali před porotou bez doprovodu. Je čím dál těžší vybrat za každou kategorii pouze jednoho „skřivánka“, který pojede naši školu reprezentovat do Opavy. Porota to neměla lehké, ale vybrala nakonec tyto níže uvedené děti. Chtěli bychom touto cestou pochválit všechny zúčastněné zpěváky a těšíme se na ně zase příští rok. Připravujícím učitelům a všem, kteří se nějakým způsobem na organizaci soutěže podíleli, také děkujeme. Postupujícím dětem gratulujeme a přejeme i další úspěšné vystoupení v Opavě!

     Do okresního kola postoupili: Ondřej Podmol 1.B,Sommerová Kristýna 2.B,Jařabová Beáta 2.B,Klöslová Sofie 3.B,Kotzianová Anežka 4.A,Bittová Veronika 4.B,Klösel Samuel 5.B,Hahnová Alexandra 6.B,Drabík Václav 7.A,Šafarčíková Linda 8.A,Ostráková Julie 8.B

Velikonoce na zámku
29.3. 2017, Mgr. Tomáš Dorazil

Velikonoce na zámku

Tento web vyvinul: Jan Dorazil