Základní škola Kravaře

TOPlist
Školská rada při ZŠ Kravaře

V listopadu 2018 byla na další tříleté období zvolena školská rada. Je složena ze zástupců rodičů (Ing. arch. Jan Lefner a MUDr. David Šupík, předseda), zástupců pedagogů (Mgr. Kateřina Lehnertová a Mgr. Lukáš Kramný) a zástupců města jako zřizovatele školy (MUDr. Jana Wehowská a David Bitomský).

Školská rada je ustavena a funguje na základě školského zákona. Umožňuje podílet se na správě školy v několika ohledech. Jednak schvaluje a vyjadřuje se k dokumentům školy, které jsou opět dané zákonem (výroční zpráva školy, školní řád, školní vzdělávací program), dále projednává návrh rozpočtu, zprávy České školní inspekce, ale má i možnost podávat podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, apod.

Rádi bychom v tomto ohledu přivítali podněty hlavně ze strany rodičů žáků naší školy – takové, které se týkají školy a je potřeba o nich hovořit. Pokud máte připomínky, zkuste je zformulovat a zaslat. Chtěli bychom zveřejňovat i závěry jednání rady a výsledky její činnosti.


Kontakt:
skolskarada@zskravare.cz

Za školskou radu David Šupík.


Ke stažení:

       Zápis z jednání (12.2.2020)
       Zápis z jednání (5.11.2019)
       Zápis z jednání (26.9.2019)
       Zápis z jednání (9.4.2019)
       Zápis z jednání (5.2.2019)
Tento web vyvinul: Jan Dorazil